Ha pünkösd, akkor királyválasztás!

A többi nagy egyházi ünnephez hasonlóan pünkösd is magához vonzotta a különböző eredetű és korú népszokásokat. Európa-szerte a legarchaikusabb pünkösdi hagyománynak a pünkösdi királyválasztás számít, amelyről a középkor óta vannak adataink. Hazánkban a XVI. században már általánosan ismert volt a pünkösdi királyság múló, értéktelen voltára utaló szólás: „Rövid, mint a pünkösdi királyság”. A többnyire lóversennyel vagy más ügyességi próbával választott pünkösdi király hatalma egy évig tartott. „Nem kell pedig hinni, hogy ez csak valami üres czím. Járnak emellé hatalmas kiváltságok.”