Az aranymisés Szekeres János atya köszöntése

,,Boldogok, kik megadták magukat a Te szent akaratodnak” – Szent Ferencnek a Naphimnuszából származó idézet áll azon az igekártyán, amely Szekeres János őrkanonok plébános, fegyházlelkész ötvenéves papi szolgálatáért ad hálát.

tovább:
Az aranymisés Szekeres János atya köszöntése