Forradalom és emancipáció

Az 1848. március 15-én kitört forradalom említésére szinte mindenki előtt megjelenik néhány meghatározó kép: Petőfi és a Nemzeti dal, vagy a követeléseket összefoglaló híres dokumentum, de valószínűleg csak kevesen tudnak arról, hogy Teleki Blanka és tanítványai 1848 áprilisában a márciusi 12 pont mintájára kiáltványt adtak ki „a nők egyenjogúsága ügyében”. Teleki Blanka nevével szorosan összeforrt a sokat megélt Leövey Kláráé − a két romantikus nőalak a reformkor és a szabadságharc szereplője, a magyar leánynevelés és oktatás úttörői, akik a 19. század derekán több éven keresztül raboskodtak a kufsteini várbörtönben.